back to top
No menu items!
HomeTagsLGBTQIA+

LGBTQIA+

สภาไทยโหวตผ่านร่างกฏหมายแห่งความเท่าเทียมกับ “กฏหมายสมรสเท่าเทียม”

ทุกคนคงทราบแล้วว่า เมื่อวันที่ 18 มิถุนายนที่ผ่านมา ที่ประชุมวุฒิสภามีมติเห็นชอบให้พรบ.สมรสเท่าเทียมผ่านไปสู่การเสนอต่อศาลรัฐธรรมนูญ ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 130 เสียง ไม่เห็นด้วย 4 เสียง และงดออกเสียง 18 เสียง ซึ่งในขั้นตอนถัดไปของกระบวนการคือหากศาลรัฐธรรมนูญตรวจสอบแล้วว่าไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญของประเทศ ก็จะส่งต่อให้นายกรัฐมนตรีได้นำขึ้นทูลเกล้าและนำไปใช้เป็นกฏหมายต่อไป ซึ่งในส่วนสิทธิที่ชาว LGBTQIA+ จะได้รับประโยชน์นั้น ไม่ได้ลดทอนสิทธิหรือเสรีภาพของผู้ชายหรือผู้หญิงคนใดเลยแม้แต่น้อย มันคือการทำให้ทุกคนได้รับสิทธิและเสรีภาพเท่าเทียมกัน เมื่อใดก็ตามที่กฎหมายสมรสเท่าเทียมถูกนำมาใช้ จะทำให้บุคคลทั้ง 2 ฝ่ายสามารถสมรสกันได้โดยไม่คำนึงถึงเพศ แต่ต้องมีอายุ...

- A word from our sponsors -

spot_img