Patek Philippe ส่งตรงจาก Baselworld 2017

หากมองย้อนกลับไป ตลอดช่วงระยะเวลาที่สืบทอดต่อเนื่องมา 178 ปีสำหรับความสำเร็จของปาเต็ก ฟิลลิปป์ (Patek Philippe) ก็คงไม่น่าแปลกใจหากจะมีการบรรจบครบรอบของนาฬิกาแต่ละรุ่นเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเป็นการตอกย้ำให้บริษัททำการผลิตนาฬิกาเพื่อเป็นอนุสรณ์รำลึกถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆ เหล่านั้น

 

 

ในปี 2017 เป็นปีของการเฉลิมฉลองครบรอบ 20 ปี ของนาฬิกาคอลเล็คชั่น อควาน็อต (Aquanaut) ในขณะเดียวกันก็ยังเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ 40 ปี ของกลไกไขลานอัตโนมัติ คาลิเบอร์ 240 (Caliber 240) ท่ีมีขนาดบางพิเศษซึ่งเป็นกลไกการทำงานอันล้ำเลิศ ผนวกกับนวัตกรรมสำคัญล่าสุดจาก “การวิจัยก้าวหน้าของ ปาเต็ก ฟิลลิปป์” (Patek Philippe Advanced Research) ที่เริ่มขึ้นเมื่อ 15 ปีก่อน ซึ่งได้ผลิตผลงานนวัตกรรมอันโดดเด่น 2 นวัตกรรม ได้แก่ นวัตกรรมสายใยสไปโรแมกซ์ พร้อมด้วยองค์ประกอบเรขาคณิตใหม่ (Spiromax® balance spring with a new geometry) ช่วยในการพัฒนาสภาวะการทำงานในแนวตั้ง และนวัตกรรมที่เก่ียวข้องกับกลไกยืดหยุ่นทำงานร่วมกัน (Compliant flexible mechanisms) ด้วยการนำสปริงดันจักรแนวขวางซ่ึงทำจากสตีลมาแทนท่ี ผลที่ได้คือกลไกที่บางลงทั้งยังสามารถทำงานโดยไม่ต้องใช้วัสดุหล่อลื่น

 

 

สำหรับการครบรอบ 20 ปีของนาฬิกาคอลเล็คชั่นอควาน็อต ปาเต็ก ฟิลลิปป์ ได้นำเสนอนาฬิกาอควาน็อต รุ่น 5168G ท่ีทำจากทองคำขาว 18K เส้นผ่าศูนย์กลาง 42 มิลลิเมตร ซึ่งเปิดตัวในนาม “จัมโบ้” จัดอยู่ในกลุ่มประเภทนาฬิกาสปอร์ตแบบมีดีไซน์ 

 

 

ในส่วนการเฉลิมฉลองครบรอบ 40 ปี กลไกไขลานอัตโนมัติ คาลิเบอร์ 240 ซ่ึงเป็นหนึ่งในความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ของบริษัทที่เริ่มต้นมาตั้งแต่ปี 1977 โอกาสนี้ปาเต็ก ฟิลลิปป์ จึงได้เปิดตัวนาฬิกาหลายรุ่นที่มีความพิเศษและน่าสนใจ อาทิ

 

 

นาฬิกาปาเต็ก ฟิลลิปป์ คาลาทราวา รุ่น 6006G

สวยงามทั้งยังแสดงให้เห็นถึงมุมมองที่น่าสนใจอีกมิติของกลไกคาลิเบอร์ 240 อัน ประกอบด้วยหน้าปัดย่อยสำหรับบอกเวลาวินาทีที่จัดวางอยู่ในตำแหน่งพิเศษ คือ 4 นาฬิกา ถึง 5 นาฬิกา

 

 

นาฬิการะบบปฏิทินถาวร รุ่น 5320G

เป็นนาฬิกาโมเดลใหม่ของปาเต็ก ฟิลลิปส์ที่มีความเป็นอมตะ มีรูปลักษณ์เช่นเดียวกับนาฬิการะบบปฏิทินถาวรรุ่นต้นแบบดั้งเดิมที่ผลิตมาตั้งแต่ปี 1941 ซึ่งมีหน้าต่างแสดงวัน/เดือน อยู่ที่ตำแหน่ง 12 นาฬิกา และหน้าปัดย่อยแสดงวันที่แบบอนาล็อกและปรากฏการณ์ข้างขึ้นข้างแรม ที่ตำแหน่ง 6 นาฬิกา

 

 

นาฬิกาปาเต็ก ฟิลลิปป์ คาลาทราวา “Azulejos” รุ่น 5089G

นาฬิกาโมเดลแรกที่มีหน้าปัดเคลือบลายโมทีฟ “Azulejos” โดยได้รับแรงบันดาลใจจากงานจิตรกรรมฝาผนัง Azulejos ประเทศโปรตุเกส ซึ่งเป็นงานที่เกิดจากการประกอบรวมกันของกระเบื้องวาดลายชิ้นเดี่ยวร่วมกับการทำงานของกลไกในตำนานอย่างคาลิเบอร์ 240

 


 

Edit: Paron S.
Patek Philippe ส่งตรงจาก Baselworld 2017

หากมองย้อนกลับไป ตลอดช่วงระยะเวลาที่สืบทอดต่อเนื่องมา 178 ปีสำหรับความสำเร็จของปาเต็ก ฟิลลิปป์ (Patek Philippe) ก็คงไม่น่าแปลกใจหากจะมีการบรรจบครบรอบของนาฬิกาแต่ละรุ่นเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเป็นการตอกย้ำให้บริษัททำการผลิตนาฬิกาเพื่อเป็นอนุสรณ์รำลึกถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆ เหล่านั้น

 

 

ในปี 2017 เป็นปีของการเฉลิมฉลองครบรอบ 20 ปี ของนาฬิกาคอลเล็คชั่น อควาน็อต (Aquanaut) ในขณะเดียวกันก็ยังเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ 40 ปี ของกลไกไขลานอัตโนมัติ คาลิเบอร์ 240 (Caliber 240) ท่ีมีขนาดบางพิเศษซึ่งเป็นกลไกการทำงานอันล้ำเลิศ ผนวกกับนวัตกรรมสำคัญล่าสุดจาก “การวิจัยก้าวหน้าของ ปาเต็ก ฟิลลิปป์” (Patek Philippe Advanced Research) ที่เริ่มขึ้นเมื่อ 15 ปีก่อน ซึ่งได้ผลิตผลงานนวัตกรรมอันโดดเด่น 2 นวัตกรรม ได้แก่ นวัตกรรมสายใยสไปโรแมกซ์ พร้อมด้วยองค์ประกอบเรขาคณิตใหม่ (Spiromax® balance spring with a new geometry) ช่วยในการพัฒนาสภาวะการทำงานในแนวตั้ง และนวัตกรรมที่เก่ียวข้องกับกลไกยืดหยุ่นทำงานร่วมกัน (Compliant flexible mechanisms) ด้วยการนำสปริงดันจักรแนวขวางซ่ึงทำจากสตีลมาแทนท่ี ผลที่ได้คือกลไกที่บางลงทั้งยังสามารถทำงานโดยไม่ต้องใช้วัสดุหล่อลื่น

 

 

สำหรับการครบรอบ 20 ปีของนาฬิกาคอลเล็คชั่นอควาน็อต ปาเต็ก ฟิลลิปป์ ได้นำเสนอนาฬิกาอควาน็อต รุ่น 5168G ท่ีทำจากทองคำขาว 18K เส้นผ่าศูนย์กลาง 42 มิลลิเมตร ซึ่งเปิดตัวในนาม “จัมโบ้” จัดอยู่ในกลุ่มประเภทนาฬิกาสปอร์ตแบบมีดีไซน์ 

 

 

ในส่วนการเฉลิมฉลองครบรอบ 40 ปี กลไกไขลานอัตโนมัติ คาลิเบอร์ 240 ซ่ึงเป็นหนึ่งในความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ของบริษัทที่เริ่มต้นมาตั้งแต่ปี 1977 โอกาสนี้ปาเต็ก ฟิลลิปป์ จึงได้เปิดตัวนาฬิกาหลายรุ่นที่มีความพิเศษและน่าสนใจ อาทิ

 

 

นาฬิกาปาเต็ก ฟิลลิปป์ คาลาทราวา รุ่น 6006G

สวยงามทั้งยังแสดงให้เห็นถึงมุมมองที่น่าสนใจอีกมิติของกลไกคาลิเบอร์ 240 อัน ประกอบด้วยหน้าปัดย่อยสำหรับบอกเวลาวินาทีที่จัดวางอยู่ในตำแหน่งพิเศษ คือ 4 นาฬิกา ถึง 5 นาฬิกา

 

 

นาฬิการะบบปฏิทินถาวร รุ่น 5320G

เป็นนาฬิกาโมเดลใหม่ของปาเต็ก ฟิลลิปส์ที่มีความเป็นอมตะ มีรูปลักษณ์เช่นเดียวกับนาฬิการะบบปฏิทินถาวรรุ่นต้นแบบดั้งเดิมที่ผลิตมาตั้งแต่ปี 1941 ซึ่งมีหน้าต่างแสดงวัน/เดือน อยู่ที่ตำแหน่ง 12 นาฬิกา และหน้าปัดย่อยแสดงวันที่แบบอนาล็อกและปรากฏการณ์ข้างขึ้นข้างแรม ที่ตำแหน่ง 6 นาฬิกา

 

 

นาฬิกาปาเต็ก ฟิลลิปป์ คาลาทราวา “Azulejos” รุ่น 5089G

นาฬิกาโมเดลแรกที่มีหน้าปัดเคลือบลายโมทีฟ “Azulejos” โดยได้รับแรงบันดาลใจจากงานจิตรกรรมฝาผนัง Azulejos ประเทศโปรตุเกส ซึ่งเป็นงานที่เกิดจากการประกอบรวมกันของกระเบื้องวาดลายชิ้นเดี่ยวร่วมกับการทำงานของกลไกในตำนานอย่างคาลิเบอร์ 240

 


 

Edit: Paron S.