STYLE//
RECOMMEND
คู่มือการแต่งตัว

Chanel ก็ขอบอกลาการใช้ขนเฟอร์จริงและหนังสัตว์ Exotic กับเขาบ้างแล้ว

ก่อนโชว์คอลเล็กชั่น Pre-Fall 2019 Metiers d'Art ที่นิวยอร์กของแบรนด์จะเริ่มขึ้นเพียง 1 วัน แบรนด์แฟชั่นอย่าง Chanel ก็ได้ออกมาประกาศว่าพวกเขาจะเลิกการใช้หนังสัตว์หายากหรือ Exotic Skins จำพวกหนังจระเข้ หนังตะกั่ว หนังงู หนังปลากระเบนรวมทั้งจะเลิกการใช้เฟอร์จริงมาทำคอลเล็กชั่นแล้ว เพราะเริ่มหาหนังสัตว์ที่ได้คุณภาพตามมาตราฐานของแบรนด์ในการนำมาใช้งานยากรวมทั้งเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการด้านจริยธรรมด้วย ส่วนขนเฟอร์จริงนั้น Chanel นำมาใช้งานน้อยอยู่แล้ว จึงเลือกที่จะตัดการใช้งานไปเลยดีกว่า

 

 

หลังจากนี้แบรนด์จะหันมาใช้องค์ความรู้ที่มีงานในการผลิตสินค้าทดแทนหนังสัตว์หายากและขนเฟอร์แทน เพราะตอนนี้แบรนด์เองก็กำลังให้ความสำคัญกับการค้นคว้าเรื่องผลิตภัณฑ์ “Agri-Food” หรือผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากการเพาะเลี้ยงแทนการล่านั้นเอง

 


เรื่อง: KANt

ภาพ: Courtesy of Chanel

 
Chanel ก็ขอบอกลาการใช้ขนเฟอร์จริงและหนังสัตว์ Exotic กับเขาบ้างแล้ว

ก่อนโชว์คอลเล็กชั่น Pre-Fall 2019 Metiers d'Art ที่นิวยอร์กของแบรนด์จะเริ่มขึ้นเพียง 1 วัน แบรนด์แฟชั่นอย่าง Chanel ก็ได้ออกมาประกาศว่าพวกเขาจะเลิกการใช้หนังสัตว์หายากหรือ Exotic Skins จำพวกหนังจระเข้ หนังตะกั่ว หนังงู หนังปลากระเบนรวมทั้งจะเลิกการใช้เฟอร์จริงมาทำคอลเล็กชั่นแล้ว เพราะเริ่มหาหนังสัตว์ที่ได้คุณภาพตามมาตราฐานของแบรนด์ในการนำมาใช้งานยากรวมทั้งเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการด้านจริยธรรมด้วย ส่วนขนเฟอร์จริงนั้น Chanel นำมาใช้งานน้อยอยู่แล้ว จึงเลือกที่จะตัดการใช้งานไปเลยดีกว่า

 

 

หลังจากนี้แบรนด์จะหันมาใช้องค์ความรู้ที่มีงานในการผลิตสินค้าทดแทนหนังสัตว์หายากและขนเฟอร์แทน เพราะตอนนี้แบรนด์เองก็กำลังให้ความสำคัญกับการค้นคว้าเรื่องผลิตภัณฑ์ “Agri-Food” หรือผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากการเพาะเลี้ยงแทนการล่านั้นเอง

 


เรื่อง: KANt

ภาพ: Courtesy of Chanel