โรงแรมแบบไทย บาย เฟรเซอร์

โมเดน่า บาย เฟรเซอร์ กรุงเทพฯ โรงแรมแห่งใหม่ใจกลางย่านธุรกิจของกรุงเทพหานคร จับมือร่วมกับมุก เพลินจันทร์ วิญญรัตน์ นักออกแบบผู้ถ่ายทอดประสบการณ์ท้องถิ่นผ่านการผสมผสานการออกแบบและตกแต่งภายใน จนกลายเป็นเอกลักษณ์โดดเด่น ทั้งยังสะท้อนถึงแรงบันดาลใจจากความเป็นท้องถิ่นในบริเวณถนนพระรามสี่ไปจนถึงตลาดตลองเตย รวมถึงมีส่วนช่วยให้สภาพแวดล้อมในพื้นที่สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นตามลำดับ

 

มุกได้นำความรู้ด้านการออกแบบภายในที่สั่งสมมาตลอดระยะเวลา 20 ปีมาสร้างสรรค์ผลงานชิ้นเอกมีชื่อว่า ‘Took-a-Tuk-Tuk’ ให้แก่โรงแรมโมเดน่า บาย เฟรเซอร์ ซึ่งเป็นชิ้นงานผ้าทอขนาดใหญ่ที่ถูกจัดวางไว้อย่างลงตัวบริเวณล็อบบี้ของโรงแรม ประกอบกับการใช้สีเอกรงค์ (monochrome) และผนังที่ซ้อนเหลื่อมกันจนเกิดเป็นลอนคลื่น สื่อถึงการเคลื่อนไหวและสะท้อนรูปแบบการเดินทางโดยรถตุ๊กตุ๊กอันเป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทยไปในตัว

 

โรงแรมโมเดน่า บาย เฟรเซอร์มาพร้อมกับความละเอียดอ่อนในการคัดสรรภาพกราฟิกศิลปะที่เรียบง่ายและดูสะอาดตา มาประดับประดาบนฝาผนังของห้องพักแขก รูปภาพเหล่านี้ได้รับแรงบันดาลใจมาจากทัศนียภาพในพื้นที่ อาทิ ภาพวาดมอเตอร์ไซค์รับจ้างและพ่อค้าแม่ค้าในตลาดที่ถือตะกร้าสานแบบดั้งเดิม รวมถึงเอกลักษณ์อันโดดเด่นของท่าเรือคลองเตยมาสร้างลวดลายบนผนังสีเหลืองสด (ชั้น G และชั้นสองของโรงแรม) โดยถ่ายทอดให้มีลักษณะเหมือนกับตู้คอนเทนเนอร์ ตลอดจนความเป็นย่านอุตสาหกรรมในย่านคลองเตยผ่านการทำลวดลายไม้เป็นเพื่อสร้างบรรยากาศให้เหมือนโรงงานไม้มากขึ้น

 

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครือเฟรเซอร์ ฮอสปิธาลิตี้ ได้ที่ www.frasershospitality.com

 


TEXT NOPARAT

PHOTOGRAPHY COURTESY OF MODENA BY FRASER

 
โรงแรมแบบไทย บาย เฟรเซอร์

โมเดน่า บาย เฟรเซอร์ กรุงเทพฯ โรงแรมแห่งใหม่ใจกลางย่านธุรกิจของกรุงเทพหานคร จับมือร่วมกับมุก เพลินจันทร์ วิญญรัตน์ นักออกแบบผู้ถ่ายทอดประสบการณ์ท้องถิ่นผ่านการผสมผสานการออกแบบและตกแต่งภายใน จนกลายเป็นเอกลักษณ์โดดเด่น ทั้งยังสะท้อนถึงแรงบันดาลใจจากความเป็นท้องถิ่นในบริเวณถนนพระรามสี่ไปจนถึงตลาดตลองเตย รวมถึงมีส่วนช่วยให้สภาพแวดล้อมในพื้นที่สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นตามลำดับ

 

มุกได้นำความรู้ด้านการออกแบบภายในที่สั่งสมมาตลอดระยะเวลา 20 ปีมาสร้างสรรค์ผลงานชิ้นเอกมีชื่อว่า ‘Took-a-Tuk-Tuk’ ให้แก่โรงแรมโมเดน่า บาย เฟรเซอร์ ซึ่งเป็นชิ้นงานผ้าทอขนาดใหญ่ที่ถูกจัดวางไว้อย่างลงตัวบริเวณล็อบบี้ของโรงแรม ประกอบกับการใช้สีเอกรงค์ (monochrome) และผนังที่ซ้อนเหลื่อมกันจนเกิดเป็นลอนคลื่น สื่อถึงการเคลื่อนไหวและสะท้อนรูปแบบการเดินทางโดยรถตุ๊กตุ๊กอันเป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทยไปในตัว

 

โรงแรมโมเดน่า บาย เฟรเซอร์มาพร้อมกับความละเอียดอ่อนในการคัดสรรภาพกราฟิกศิลปะที่เรียบง่ายและดูสะอาดตา มาประดับประดาบนฝาผนังของห้องพักแขก รูปภาพเหล่านี้ได้รับแรงบันดาลใจมาจากทัศนียภาพในพื้นที่ อาทิ ภาพวาดมอเตอร์ไซค์รับจ้างและพ่อค้าแม่ค้าในตลาดที่ถือตะกร้าสานแบบดั้งเดิม รวมถึงเอกลักษณ์อันโดดเด่นของท่าเรือคลองเตยมาสร้างลวดลายบนผนังสีเหลืองสด (ชั้น G และชั้นสองของโรงแรม) โดยถ่ายทอดให้มีลักษณะเหมือนกับตู้คอนเทนเนอร์ ตลอดจนความเป็นย่านอุตสาหกรรมในย่านคลองเตยผ่านการทำลวดลายไม้เป็นเพื่อสร้างบรรยากาศให้เหมือนโรงงานไม้มากขึ้น

 

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครือเฟรเซอร์ ฮอสปิธาลิตี้ ได้ที่ www.frasershospitality.com

 


TEXT NOPARAT

PHOTOGRAPHY COURTESY OF MODENA BY FRASER